Kontrola inspekcji pracy

Jeśli kontroli Inspekcji Pracy, następujące dokumenty mogą być wymagane od pracodawcy:
• dokument potwierdzający prawidłowość sytuacji socjalnej pracodawcy,
• Pozwolenie na pracę obywatelom pracowników spoza UE, jeżeli pracodawca ma siedzibę poza UE,
• umowa o pracę,
• o zarobkach każdego oddelegowanego pracownika lub innego równoważnego dokumentu (na imprezę więcej niż 1 miesiąc)
• Badanie przepracowanych godzin każdego dnia,
• kopia mianowania przedstawiciela we Francji
• dokumenty poświadczające prawo umowy między pracodawcą i płatnikiem,
• dokumenty potwierdzające liczbę zawieranych umów i przychodów generowanych przez pracodawcę,
• w przypadku gdy okres oddelegowania jest krótszy niż jeden miesiąc, wszelkie dokumenty poświadczające zgodność z płacy minimalnej.

Uwaga:

Dokumenty te muszą być przechowywane w miejscu pracy oddelegowany rachunek lub w miejscu dostępnym dla przedstawiciela wyznaczonego przez pracodawcę.