Powołanie przedstawiciela we Francji

Pracodawca z siedzibą za granicą musi wyznaczyć swojego przedstawiciela we Francji napisany w języku francuskim, stwierdzając:
imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia,
adres poczty elektronicznej i pocztowych we Francji,
przyjęcie przez wnioskodawcę jego wyznaczenia,
• czas trwania terminu,
• miejsce trzymania dokumentów.

Przedstawiciel musi:
dokonać powiązania z inspekcji pracy, policji i żandarmerii usług, podatków i ceł
przechowywać dokumenty do inspekcji pracy.